taste-less non metallic taste | The Skinny Confidential